Bibliografie

dr. ing. Gorun Manolescu cercetător ştiinţific  I

Cărți

 • Fragmentarium: fictionale, Bucuresti, Fractalia, 2017.
 • Dincolo de ironie și ironism – plecând de la discuții virtuale cu unii clasici de marcă ai PoMo, București, Paideia, 2010.
 • Abordarea ierarhic structurată și informatica, Editura Academiei, 1982 (cu o prefață de Acad. Mihai Drăgănescu).
 • Stabilitatea formațiunilor traversate de sonde, Oficiul de Documentare și Publicații Tehnice (O.D.P.T.), Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei, București, 1974.
 • Motoare hidraulice de foraj cu turație lentă, Oficiul de Documentare și Publicații Tehnice (O.D.P.T.), Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei, București, 1973.

Brevet de invenție

 • Dispozitiv de foraj cu circulație locală la talpă – Gorun Manolescu, Vasile Anastasiu, Certificat de Inventator Nr. 59537, 9 noiembrie 1974.

Lucrări de filosofie

 • Mihai Drăgănescu și Modelul său ontologic, expunere la Simpozion comemorativ Mihai Drăgănescu (1929-2010), Academia Română, CRIFST-DFLMS, Școala de Vară, 29 – 30 iunie 2015.
 • Mihai Drăgănescu. Noua paradigmă a informației, spațiu și timp, Academica, Vol. XXV, nr. 295, mai 2015.
 • Paradigma kantiană și informaționalul la Mihai Drăgănescu, expunere la Simpozionul cu tema: Categorii filosofice și concepte interculturale în filosofia românească, Universitatea București – Facultatea de Filozofie, 27 februarie 2015.
 • Mihai Drăgănescu. Noua paradigmă a informației, spațiu și timp, expunere la Cea de a treia ediție a Colocviului „Mihai Drăgănescu”, Academia Română, 27 mai 2015.
 • Mihai Drăgănescu: O noua paradigma a informației, expunere la Seminarul CELFIS, Universitatea București – Facultatea de Filozofie, 6 mai 2015.
 • Însemnări despre vocabularul sistemului ontologic drăgănescian, Noema, Vol. XIV (2015), pp. 11–20.
 • Abordarea ascendent-descendentă. Istorie și actualitate, Noema, Vol. XIII (2014), pp. 91–107.
 • Drăgănescu și «sensurile fenomenologice» și cine, cum și unde le materializează, Noema, Vol. XIII (2014), pp. 19–28.
 • Provocarea transcendentalului kantian și Mihai Drăgănescu, expunere la Congresul anual al Secției române a Societății Internaționale „Toma de Aquino“, cu tema Intelect și Rațiune, Universitatea București – Facultatea de Teologie Romano-Catolică, 9 – 10 mai 2014.
 • Fenomenologicul la Mihai Drăgănescu: Conștiința Fundamentală a Existenței, Noema, Vol. XII (2013), pp. 13–29.
 • «Le Poetique habite dans L’Home» – Commentaries sur Heidegger, European Scientific Journal, Vol. 4, Decembre (2013). pp. 380–384.
 • De ce este reducția fenomenologică o formă de meditație radicală?, Noema, Vol. XI (2012), pp. 89–102.
 • O primă discuție pe marginea inelului lumii materiale, a experimentului conștienței și afiirii la Mihai Drăgănescu, Noema, Vol. XI (2012), pp. 47–60.
 • Trei discuții virtual cu Richard Rorty despre «Adevărul redemptiv», «Ironie» și «Ironism», Noema, Vol. X (2011), pp. 159–179.
 • Starting with Drăgănescu’s Architectural Thinking, Noema, Vol. X (2011), pp. 64–80.
 • Deleuze: Jocul ideal, Noema, Vol. IX (2010), pp. 26–41.
 • Wittgenstein, jocurile de limbaj, teoremele de incompletitudine ale lui Gödel și Postmodernismul, Noema, Vol. VIII (2009), pp. 115–126.
 • O discuție virtuală despre ironie și ironism cu Kierkegaard și Fizicianul-Matematician, Noema, Vol. VII (2008), pp. 82–92.
 • Construcție, de-construcție, re-construcție, Noema, Vol. IV (2005), pp. 40–48.
 • Considerații asupra noțiunilor de ‘arhitectură’, ‘proces arhitectural’, ‘qualia arhitecturală’ , Noema, Vol. I (2002), pp. 98-105.
 • Qualia Implied In An Architectural Thinking Process, Noetic Journal, Vol. 3, No 3, July (2002), pp. 259–267.
 • Architectural Modelling Approach By Means Of Categories And Functors, Noesis, Vol XXVI (2001), pp. 79–94.
 • Architectural thinking and some aspects of technical creativity, Human Systems Management, nr. 4 (1984), pp. 226–228.
 • Legea direcției medii optime și o teorie a creației, Raționalitate și discurs, supliment la tom XXIX al Analelor Științifice ale Universității Al.I. Cuza din Iași, vol. I (1983), pp. 74–96.
 • Gândirea arhitecturală metodă transdisciplinară, Revista de Filozofie, vol. XXVIII, nr. 5 (1981), pp. 802–812.
 • Architectural Thinking, Proceedings of the 16th International Congress of the History of Science, A. Scientific section, pp. 461-463, Bucharest, Romania August 26 – September 3, 1981.
 • Cu privire la formarea conceptului unui produs tehnic, Revista de Filozofie, vol. XXVII, nr. 4 (1980), pp. 508–514.

Lucrări de știința și filosofia informației (1979-1986)

 • O tehnică de definire a interfețelor om-calculator bazată pe o gramatică bipartită, cu aplicare în cercetarea-proiectarea asistată de calculator, în Vasile Baltac (editor) – Proiectarea Asistată de Calculator în Construcții de Mașini, Editura Academiei, 1986, pp. 92–99.
 • Calculatoarele de generația a 5-a și unele probleme ale cercetării-proiectării asistate de calculator, în Mihai Drăgănescu (editor) – Calculatoarele de generația a 5-a, Editura Academiei, 1985, pp. 88–100.
 • Proiectarea asistată de calculator: Arhitectura unui sistem prototip, AMC, vol. 48 (1985), pp. 202–226.
 • A Biparty Grammar as a Tool for Defining a Man-Machine Dialogue – Gorun Manolescu și colectiv, Proceedings of the IFIP TC 6 International In-Depth Symposium on Networks in Office Automation, Sofia, Bulgaria, 25 – 30 September, 1984, pp. 71–81.
 • Aspecte ale creativității tehnice și utilizarea calculatorului, Sesiunea de comunicări a Comisiei de Interdisciplinaritate a Științei, Academia RSR, 1983.
 • Bazele teoretice ale sistemelor informatice, în Mihai Drăgănescu (editor) – Inteligența artificială și robotica, Editura Academiei, 1983, pp. 370–380.
 • Ingineria concepției: Metoda deciziilor descendent structurate, Procese și sisteme informaționale, Probleme de automatizare, nr. 12 (1982), pp. 215–227.
 • O încercare de formalizare a abordării top-down structurate, Studii și cercetări de mecanică aplicată, vol. 38, nr. 5 (1979), pp. 741–760.

Lucrări de informatică aplicată (1976-1988)

 • Sisteme informatice și produse program. Indicații metodologice. Tehnologie cadru, AMC, vol 40 (1984), pp. 170–220.
 • Raport de sinteză privind problemele generale de informatică aplicată în proiectarea și cercetarea de construcții civile și industriale pe baza metodei elementului finit, Al III-lea Simpozion Național de Aplicații ale Informaticii în Proiectarea și Cercetarea în Construcții, Sibiu, 1982.
 • Determinarea regimului hidraulic optim la sondele în foraj pe baza unui algoritm de programare polinomial-convexă – algoritmul implementabil pe calculator – Gorun Manolescu, Doina Olariu, Studii și cercetări de mecanică aplicată, vol. 37, nr. 6 (1978), pp. 891–907.
 • Determinarea regimului hidraulic optim la sondele în foraj pe baza unui algoritm de programare polinomial-convexă – model matematic – Gorun Manolescu, Doina Olariu, Studii și cercetări de mecanică aplicată, vol. 37, nr. 5 (1978), pp. 767–775.

Lucrări de specialitate petrol și gaze (1960-1973)

 • Starea de echilibru natural pentru rocile din masivele neatacate de sonde, Studii și cercetări de mecanică aplicată, vol. 32, nr. 2 (1973), pp. 421–440.
 • Studiul concentrării eforturilor unitare în jurul găurilor de sondă – studiu experimental, Studii și cercetări de mecanică aplicată, vol. 29, nr. 5 (1970), pp. 997–1014.
 • Studiul concentrării eforturilor unitare în jurul găurilor de sondă – studiu teoretic, Studii și cercetări de mecanică aplicată, vol. 29, nr. 4 (1970), pp. 749–775.
 • Corecția care trebuie aplicată la calculul presiunii și debitului în cazul forajului în formațiuni instabile, Petrol și Gaze, nr . 3 (1964), pp. 124–132.
 • Tratamentul cu rășini sintetice în cazul noroaielor sărate, Petrol și Gaze, nr 1 (1962), pp. 6–11.
 • Fenomenul de canalizare și influența spațiului inelar asupra acestuia, din punct de vedere al reușitei cimentărilor, Petrol și Gaze, nr 12 (1960), pp. 532–537.

 

Lasă un răspuns